Informatief Lezen

Ons aanbod: Wereldoriëntatie

Red de Wereld

Red de Wereld
Informatie Leeftijd: van 8 tot 14
Red de Wereld
Red de Wereld

In deze serie komt het milieu aan bod in verschillende aspecten.
Elk deel bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een uitgebreide inhoudsopgave en achterin Weten of Vergeten? waarin de lezer aan de hand van vragen kan zien wat hij of zij heeft opgestoken.
  • Een heldere tekst die de leesvaardigheid bevordert
  • Duidelijke en overzichtelijke tekeningen en illustraties

Genetisch gemanipuleerd voedsel
In Genetisch gemanipuleerd voedsel wordt de jonge lezers verteld over de wetenschappelijke ontwikkelingen van en vragen bij de productie van genetisch gemanipuleerd voedsel. In de vijf hoofdstukken wordt uitgelegd wat genen zijn, hoe ze kunnen worden gemanipuleerd, en wat het verbouwen van genetisch gemanipuleerd voedsel voor gevolgen heeft voor het milieu en voor onze gezondheid.

Nieuwe energiebronnen
In Nieuwe energiebronnen maakt de lezer kennis met verschillende soorten energiewinning. Het boek gaat in op de problemen die zich voordoen bij de in gebruik zijnde manieren van energiewinning en besteedt ruim aandacht aan nieuwe technologische ontwikkelingen en aan de gestaag toenemende vraag naar elektriciteit. Bovendien kun je er in vinden hoe je zuiniger om kunt gaan met energie.

Oceanen
De schrijver van Oceanen wil jonge lezers bekend maken met de problemen waar een van de belangrijkste natuurgebieden op aarde mee te kampen heeft. Het boek laat in vijf hoofdstukken zien waarom oceanen en de dieren en planten die in zee leven zo belangrijk zijn, en waardoor ze bedreigd worden. Uitgelegd wordt wat er zoal gedaan wordt en wat we nog meer kunnen doen tegen de dreigende aantasting van het leven in zee.

Regenwouden
De schrijver van Regenwouden introduceert jonge lezers in de problematiek rond de verdwijning van steeds meer regenwoud. Het boek legt in vijf verschillende hoofdstukken uit hoe het regenwoud in elkaar zit, vertelt over bedreigde dieren en planten die er leven en over de mensen die er wonen en in hun bestaan bedreigd worden. Het boek komt met mogelijke oplossingen en vertelt wat er al gedaan wordt voor het behoud van het regenwoud.

Bedreigde soorten
Bedreigde soorten gaat over planten en dieren die dreigen te verdwijnen. Het boek gaat uitgebreid in op de vraag hoe het komt dat steeds meer reptielen, insecten, vogels, zoogdieren en planten in hun voortbestaan worden bedreigd. In de verschillende hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de jacht, aan de handel, aan het verdwijnen en de vernietiging van leefgebieden en aan de maatregelen die worden genomen om planten en dieren te beschermen.

Het Klimaat op aarde
De schrijver van Het klimaat op aarde vertelt jonge lezers over klimaatveranderingen in heden en verleden en over de mogelijke gevaren van het broeikaseffect. Het boek legt in vier verschillende hoofdstukken uit wat het precies is en in welke gebieden het naar verwachting droger zal worden of juist natter. Het laat zien wat de kwalijke gevolgen zijn van allerlei menselijke activiteiten voor de atmosfeer. Het boek komt met mogelijke oplossingen en laat zien wat er zoal gedaan wordt om de problemen van het broeikaseffect op te lossen.

Poolgebieden
Poolgebieden gaat over de meest onherbergzame delen van de wereld en onderzoekt waarom deze gebieden bedreigd worden. Het boek is verdeeld in hoofdstukken die de toekomst van het Noordpool- en het Zuidpoolgebied bekijken, de vogels, dieren, planten en mensen die hier leven, de schade die aangericht wordt door vervuiling en industrie, en wat gedaan kan worden om deze unieke gebieden te beschermen.

 

ISBN Code Omschrijving Prijs
9789054954132 RDW201 Oceanen 13.00
9789054954149 RDW202 Regenwouden 13.00
9789054954163 RDW204 Het Klimaat op aarde 13.00
9789054954156 RDW205 Genetisch gemanipuleerd voedsel 13.00
9789054954170 RDW206 Nieuwe energiebronnen 13.00
9789054954972 RDW207 Poolgebieden 13.00

Zoeken op leeftijd

Leeftijd

en/of zoekterm

Winkelmandje

Geen producten

Verzending
€0.00
Totaal
€0.00

Op de hoogte blijven?

Nieuwjaarsbrieven koop AVI-leesboeken op niveau

Informatief lezen is leuk. Je wordt er slimmer door! - Alle rechten voorbehouden