Informatief Lezen

Ons aanbod: Geschiedenis

De Wereld in de Tijd van..

De Wereld in de Tijd van..
Informatie Leeftijd: van 12 tot 16
De Wereld in de Tijd van..
De Wereld in de Tijd van..
De Wereld in de Tijd van..

De hoofdrolspeler bepaalt de uitgangssituatie in elk deel van deze serie, die is bedoeld om beschavingen vergelijkenderwijs in de tijd te plaatsen.

Einstein
Albert Einstein was een briljant geleerde die met zijn revolutionaire ideen de wetenschap voor altijd veranderde. Hij was ook een dapper mens, die vocht tegen de nazi-overheersing in Duitsland en onvermoeibaar actie voerde voor vrede in de wereld.
Einstein leefde in een snel veranderend tijdperk. In de 76 jaar van zijn leven werden honderden grootse ontdekkingen gedaan, van antibiotica tot autos, die de wereld ingrijpend veranderd hebben. Twee Wereldoorlogen, communistische revoluties in Rusland en China, opkomst en verval van Europese wereldrijken in Afrika en Azi en het opkomen van de Verenigde Staten als wereldmacht- het gebeurde allemaal tijdens zijn leven.
Met schilderijen, tekeningen en fotos uit die tijd geeft het boek een boeiend beeld van de wereld tussen 1879 en 1955.
 

Karel de Grote
Karel de Grote was een strijdlustige koning die liever kleren van dierenhuiden dan zijden gewaden droeg. Hij kon niet lezen of schrijven, maar moedigde wel de wetenschap en contacten met andere volken aan. Op eerste kerstdag van het jaar 800 n.Chr. werd hij tot keizer van het grootste rijk sinds het oude Rome gekroond.
Karel de Grote leefde in een roerige tijd. Volken zochten een andere woonplaats, militaire leiders streden om de macht en de Vikingen maakten de noordelijke zeen onveilig. Toch was dit in vele delen van de wereld, zoals in China en het islamitische Midden-Oosten, een tijd van grootse prestaties op het gebied van wetenschap en kunst.
Met behulp van schilderijen, manuscripten en afbeeldingen van voorwerpen uit de tijd zelf geeft dit boek een fascinerend beeld van de wereld van 700 tot 800 n.Chr.
 

Lincoln
Abraham Lincoln groeide op in een arm boerengezin maar werd later de zestiende president van Amerika. Tijdens zijn leven werden er overal in de wereld grote ontdekkingen en uitvindingen gedaan die het leven van alledag ingrijpend veranderden. Ontdekkingsreizigers trokken naar onbekende landen. De wetenschap en de technologie maakten grote sprongen voorwaarts, er kwamen nieuwe communicatiemiddelen en het reizen werd makkelijker. Mede dankzij de vele illustraties geeft dit boek een levendig beeld van de wereld zoals die er ten tijde van Abraham Lincoln uitzag.

 

ISBN Code Omschrijving Prijs
9789054953012 WTV405 Karel de Grote 14.00
9789054953029 WTV406 Einstein 14.00
9789054951636 WTV407 Lincoln 14.00
9789054951599 WTV401 Toetanchamon 14.00

Zoeken op leeftijd

Leeftijd

en/of zoekterm

Winkelmandje

Geen producten

Verzending
€0.00
Totaal
€0.00

Op de hoogte blijven?

Nieuwjaarsbrieven Ontdek onze voorleesboekjes! De oorsprong koop AVI-leesboeken op niveau

Informatief lezen is leuk. Je wordt er slimmer door! - Alle rechten voorbehouden